Profitmedia - komunikácia, média

   

Podpora dobročinných projektov a šľachetných aktivít v prospech tých, ktorí to skutočne potrebujú, patria medzi neodmysliteľnú súčasť kľúčovej filozofie a aktivít spoločnosti Profitmedia.  

Zatiaľ čo sa charitatívne a filantropické aktivity na Slovensku už udomácnili, Corporate Social Responsibility (CSR – spoločensky zodpovedné podnikanie) na to čaká. Ide o  koncept, v rámci ktorého sa firmy a organizácie snažia vniesť do svojich aktivít spoločenský záujem. Vychádzajú z vplyvu, ktorí majú na tzv. zainteresované subjekty vo vnútri organizácie i mimo nej – na zákazníkov, zamestnancov, akcionárov, subdodávateľov či miestnu komunitu. Teda všetkých, ktorých sa aktivity danej spoločnosti akýmkoľvek spôsobom týkajú.

Spoločenská zodpovednosť vzniká na dobrovoľnej báze. Zahŕňa sociálnu, ekonomickú i ekologickú oblasť. Širším cieľom CSR je vytvárať vyššiu a vyššiu životnú úroveň, pri zachovaní ziskovosti spoločnosti alebo integrity inštitúcie, pre ľudí vnútri aj mimo nich. CSR je proces na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja.

Na zviditeľnenie vašich filantropických a CSR aktivít vám na kľúč pripravíme a realizujeme projekty na kľúč. 

 

© Profitmedia s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava 1, 2010 - 2016 Designed by Blueartdesign.sk